Tiedontuotannon murtumat ja uudet alut 4.10.

Työelämän tutkimusyhdistyksen tilaisuus Digitaaliset järjestelmät tietotyössä ja päätöksenteossa: murtumat ja uudet alut järjestetään keskiviikkona 4.10.2023 klo 15.30-17.00 Tieteiden talon salissa 104.

Keskustelutilaisuuudessa alustamassa REPAIR-hankkeen johtaja, professori Minna Ruckenstein. Häntä haastattelee Työelämän tutkimusyhdistyksen pj. Hertta Vuorenmaa. Yleisöllä on myös mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Tiedontuotannon murtumat ja uudet alut -alustuksen tiivistelmä:

Automaattista päätöksentekoa hyödynnetään terveydenhuollossa, julkishallinnon päätöksenteossa, tietotyössä ja vaikkapa tuotteiden hinnoittelussa. Onnistuneet digitaaliset järjestelmät yhdistävät koneiden ja ihmisten vahvuuksia, tehostavat toimintaa ja parantavat palveluiden laatua. Liian usein digitaalisuutta kuitenkin edistetään irrallaan laajemmasta toimintaympäristöstä ja arjen sovellusalueista. Tämä altistaa kehitystyön murtumille: uudet järjestelmät eivät tuota tavoiteltavia hyötyjä vaan muuttavat työtä epätoivottuun suuntaan, tuottavat lisätyötä tai uudenlaisia riskejä ja haavoittuvuuksia.

Puheenvuorossaan Ruckenstein tuo esille REPAIR-tutkimushankkeessa tunnistettuja tiedontuotantoon liittyviä murtumia, digitaalisen asiantuntijuuden valtaa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä uusien teknologioiden edistämiä keskinäisriippuvuuksia. Tavoitteena on osoittaa esimerkkien avulla digitaalisen tiedontuotannon eriarvoistavia ja hankaavia voimia, mutta myös suotuisia uusia käytäntöjä ja toimintatapoja. Ihmisen ja koneen yhteistyön automatisointi voi toimia myös neuvotteluna, joka edistää oppimista ja työtä koskevia oivalluksia.

Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai striimin välityksellä. Paikan päällä osallistuvien kahvitusta ja striimin ääressä osallistuvien linkin lähettämistä varten tilaisuuteen tulee ilmoittautua 29.9. mennessä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä.